KUBOTA ชวนคนวัยรุ่นลงพื้นที่เรียนรู้เป็นชาวนารุ่นใหม่

KUBOTA Farmer Academy 2017

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่วัยทำงานจำนวนไม่น้อยที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรกรรม กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ สานต่องานด้านการเกษตรของครอบครัว หรือเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดำเนินชีวิตที่สามารถกำหนดการทำงานได้อย่างอิสระ

KUBOTA Farmer Academy 2017

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการทำอาชีพเกษตรกรรม จึงได้ร่วมกับ กรมการข้าว และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ KUBOTA Farmer Academy 2017 ขึ้นเป็นปีที่ 2 พร้อมเชิญชวนคนรุ่นใหม่ วัยทำงานที่มีความสนใจเป็นชาวนารุ่นใหม่ หรือ Smart Farmer อายุระหว่าง 25 – 45 ปี เข้าร่วมทำกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ Real Smart Farmer” ลงมือจริง บนพื้นที่จริง กับเกษตรกรตัวจริง ในวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2017 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เกษตรทิพย์ จ.ศรีสะเกษ

KUBOTA Farmer Academy 2017

ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำนายุคใหม่แบบครบวงจร และลงแปลงนาปฏิบัติการเพาะปลูกจริงทุกกระบวนการ อีกทั้งเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ “ลุงบุญมี” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2554 และเรียนรู้การนำผลผลิตจากข้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นชาวนารุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิ.ย. 60

———————————————————————————–

ติดต่อสำหรับผู้ที่สนใจสมัคร Farmer Academy
เบอร์ติดต่อ 081-904-4781 คุณแอน
Facebook: www.facebook.com/KubotaFarmerAcademy/ 

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่องของการทำนาหรือครอบครัวประกอบอาชีพทำนา โดยคัดเลือกจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. อายุระหว่าง 25-45 ปี เป็นพนักงานประจำ พนังงานบริษัท ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
2. มีที่นา หรือที่ดินทำกินของตนเอง หรือของครอบครัวที่สามารถต่อยอดการทำนาได้
3. มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ (ทั้งช่วงอบรมและช่วงเก็บเกี่ยว)

สถานที่ดำเนินการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้าเกษตรทิพย์ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดตามผ่านไลน์ คลิก   ติดตามบทความดีๆ ผ่าน Facebook

Kullastree Magazine
Kullastree Magazine

นิตยสารกุลสตรี นิตยสารสำหรับผู้หญิงทุกคน

No Comments Yet

Comments are closed