การปรับตัวของคนรุ่นใหม่ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

การปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0 หลายคนคงเคยได้ยินเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 กันมาตลอด แต่บางคนสงสัยว่า มันคืออะไร? ก่อนเข้าเรื่องไทยแลนด์ 4.0 เรามาทำความรู้จักกับไทยแลนด์ 1.0 / 2.0 / 3.0 กันก่อนดีกว่า

“ไทยแลนด์ 1.0” เป็นยุคเกษตรกรรมที่เน้นการผลิตและค้าขายพืชผัก หมู ไก่ วัว เป็นต้น จนกระทั่งประเทศไทยเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็น…

“ไทยแลนด์ 2.0” เป็นยุคอุตสาหกรรมเบา โดยการผลิตหรือขายเครื่องนุ่งห่ม เช่น รองเท้า เสื้อผ้า กระเป๋า หรือ เครื่องดื่ม เป็นต้น

“ไทยแลนด์ 3.0” เป็นยุคอุตสาหกรรมหนักและส่งออก จะเน้นการผลิตและการส่งออกเป็นหลัก เช่น ผลิตเหล็ก รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น

การปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0

แต่ทว่าในปัจจุบัน ทั่วโลกมีการแข่งขันและการผลิตที่สูงขึ้นนทุกด้าน ทำให้รัฐบาลไม่กล้านิ่งนอนใจ และเริ่มที่จะพัฒนาขีดความสามารถของประเทศมาสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจและปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

กลุ่ม 5 อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์ 4.0

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

3. กลุ่มเครื่องมือหุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

4. กลุ่มดิจิทัล

5. กลุ่มท่องเที่ยว วัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่า

 

จะสำเร็จเมื่อไหร่

ภาครัฐจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมถึงการส่งเสริม SMEs และ Start Up เพื่อเดินหน้าไปพร้อมกัน เพื่อทำให้ “ประเทศ กำลังพัฒนา” กลายเป็น “ประเทศพัฒนา” นั่นเอง

การปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0

ปัญหาช่องวางระหว่างวัยของคนยุค Gen X และ Gen Y

ไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นยุคของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก แต่ภายในองค์กรยังคงเน้นบทบาทและนโยบายตามคนรุ่นเก่าอยู่ อาจทำให้เกิดปัญหาในด้านการสื่อสารระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ได้ เพราะคนยุค Baby Boomer มักไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่

 

ขั้นตอนการเตรียมตัว

ต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ หากมีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ ก็อย่ารอช้า เพราะลูกค้าในอนาคตของคุณอาจเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศก็ได้ (เงินเพียบ) ดังนั้น ควรศึกษาภาษาอังกฤษด้วย เพื่อใช้ในการสื่อสารหากต้องเจอกัน หรือแม้แต่การส่งอีเมล นอกจากนี้ การรักษาสิ่งแวดล้อมยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณได้ลูกค้ามากขึ้น เพราะทั่วโลกต่างให้ความสนใจเทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

เรื่อง : นกกระตั้ว

ติดตามผ่านไลน์ คลิก   ติดตามบทความดีๆ ผ่าน Facebook

Kullastree Magazine
Kullastree Magazine

นิตยสารกุลสตรี นิตยสารสำหรับผู้หญิงทุกคน

No Comments Yet

Comments are closed