บุคลิกภาพ ลักษณะความสัมพันธ์และสถานภาพในสังคมล้วนแล้วแต่มีผลต่อการทักทายของคนเรา การทักทายที่เป็นสากลอย่างหนึ่งคือการจับมือ และการสัมผัส หรือจับมือกันนี่แหละบอกอะไรได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ไม่ว่าจะในยามที่มีความสุขหรือตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

การสัมผัส

เมื่อคุณจับมือทักทายกับคนที่คุณเพิ่งเจอหน้าเป็นครั้งแรก คุณสามารถสร้างบุคลิกที่น่าประทับใจขึ้นได้จากการจับมือครั้งนี้ โดยใช้การจับอย่างมั่นคงที่แสดงถึงความมั่นใจ ซึ่งจะสร้างภาพพจน์ที่ดีกว่าการจับมืออย่างอ่อนแอ ไร้พลัง ซึ่งแสดงถึงความไม่เต็มใจ

การจับมือ ยังแสดงถึงสัญญาณแห่งการช่วงชิงอำนาจ หรืออาจแสดงความยอมรับนับถือ หรืออาจบอกได้ว่าในขณะนั้นใครกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ โดยผู้ที่เป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ไว้ได้จะคว่ำมือ ซึ่งทำให้มือของอีกฝ่ายหนึ่งต้องหงายและเปิดฝ่ามือออกด้านนอก ซึ่งแสดงถึงการยอมรับและไม่มีอำนาจข่มขู่
โดยเวลาที่คนที่พยายามข่มกันมาจับมือกัน ลักษณะการจับมือจึงเหมือนกับการเขย่ามือขึ้นๆ ลงๆ เพราะไม่มีใครยอมแพ้ใครเลย

ฉะนั้น จังหวะที่คนเรา สัมผัส กันมากที่สุดก็คือตอนที่พบกันและจากกัน และยังมีอีกหลายสถานการณ์ที่คนเราสัมผัสกันบ่อยกว่าปกติ ซึ่งสถานการณ์เหล่านั้นได้แก่…

ขณะที่บอกคนอื่นให้ทำอะไรบางอย่าง

การสัมผัส

 ขอร้องคนอื่น

การสัมผัส

แสดงความเห็นใจ

การสัมผัส

พยายามหว่านล้อม

การสัมผัส

ให้คำแนะนำ

การสัมผัส

[Sassy_Social_Share]
162