พ่อแม่ที่ห่วงใยในอนาคตของลูกๆ คงไม่อยากให้ลูกเติบโตมากลายเป็นคนที่มีชีวิตลำบาก พ่อแม่ยุคนี้จึงมักจะเริ่มสอนเรื่องเงินๆ ทองๆ ให้แก่ลูก ซึ่งแม้ว่าอาจจะดูไกลตัวสำหรับเด็ก แต่ก็คงไม่ถือว่าเร็วเกินไป หากพ่อแม่จะเริ่มต้นสอนลูกเรื่องการจัดการเงินทองเอาไว้บ้าง เพื่อปลูกฝังให้ลูกกลายเป็นผู้ที่มีความมั่นคงทางการเงิน มีภูมิคุ้มกันในการใช้เงินอย่างมีสติ รู้จักใช้และบริการจัดการเงินได้อย่างเป็นระบบ

ไม่ใช่กลายไปเป็นผู้ใหญ่ที่ถูก “พ่อแม่รังแกฉัน” ที่สุดท้ายแล้วก็ติดหล่มวิกฤติทางการเงินจนเอาตัวไม่รอดเหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่หลายๆ คนเป็นกันอยู่ในตอนนี้

อดออมให้กลายเป็นนิสัย

 • สอนให้ลูกรู้จักการเก็บเงินไว้ใช้เมื่อยามสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สอนลูกจากสถานการณ์จริงเมื่อยามที่ญาติหรือพี่น้องเจ็บป่วย ถ้ามีเงินสำรองก็จะช่วยให้ไม่ลำบากคับขันในอนาคต
 • ลองให้ลูกออมเงินในภาชนะใส เพื่อให้ลูกมองเห็นเงินที่ค่อยๆ งอกเงยขึ้นในอนาคต

เงินทอง

ไม่มีเงินใดได้มาฟรีๆ

 • ให้ลูกได้ลองสัมผัสโลกแห่งการทำงานด้วยการให้ลูกทำงาน และเปลี่ยนแรงงานให้เป็นเงินวันละเล็กละน้อย เพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของเงิน
 • หรือลองให้ลูกขายของเล่น เสื้อผ้า ของใช้ที่ไม่จำเป็นแล้วผ่านทางเว็บขายของก็ได้ ลูกจะรู้สึกภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อให้ได้เงินมา
 • หากลูกมีทักษะพิเศษ ลองให้ลูกนำไปใช้หาเงินเล็กๆ น้อยๆ เช่น สอนดนตรีแก่คนอื่นๆ หรือทำงานศิลปะเพื่อออกจำหน่าย นำรายได้เล็กๆ น้อยๆ มาเป็นค่าขนม
 • เมื่อลูกต้องการจะซื้ออะไร ทำให้ลูกเห็นเสมอว่า ทุกอย่างมีค่าใช้จ่าย เช่นเมื่อลูกต้องการของเล่น พ่อแม่อาจจะหยิบเงินจากกระปุกออกมานับให้เห็นว่า เงินที่เก็บมาได้ลดลงไปเท่าไหร่

เงินทอง

สอนลูกให้ “ใช้เงินทำงาน”

 • สอนลูกให้เริ่มต้นรู้จักการ “ลงทุน” แบบง่ายๆ เช่น ให้ลูกลองแบ่งเก็บเงินออกเป็นหลายๆ กระปุก แบ่งเป็นจุดประสงค์ในการใช้เงินที่ต่างกันออกไป เช่น สำหรับไปเที่ยว สำหรับซื้อของเล่น เป็นต้น
 • เปิดบัญชีธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสูงแก่ลูก และให้ลูกสะสมเงินเพื่อฝากเงินเป็นประจำและมีดอกเบี้ยงอกเงยจริงๆ

เงินทอง

ใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น

 • สอนลูกว่า คุณค่าของสิ่งของแต่ละอย่างที่ซื้อมานั้นไม่ได้อยู่ที่ยี่ห้อ แต่อยู่ที่คุณภาพและการใช้งาน เพราะฉะนั้น ถ้าลูกมีไม่เหมือนคนอื่น ไม่ใช่ว่าลูกด้อยกว่าคนอื่นเสมอไป
 • สอนลูกว่า ความผิดพลาดเรื่องเงินๆ ทองๆ ไม่ว่าจะแค่ทำหล่น หรือเป็นหนี้ ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน เพียงแค่ระมัดระวังไม่ให้ทำผิดพลาดซ้ำๆ เท่านั้นเอง
 • ให้เงินลูกในแต่ละครั้งอย่างพอเหมาะและสมเหตุสมผล และวางแผนการใช้เงินที่ได้ร่วมกัน

เงินทอง

เงินของคนอื่น คือเงินของคนอื่น

 • สอนลูกเรื่องหนี้ ว่าเงินที่หยิบยืมมา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน หรือในรูปแบบบัตรเครดิตนั้นไม่ใช่เงินของเรา แต่เป็นเงินของคนอื่น หากจะใช้จริงๆ ต้องคิดให้ถี่ถ้วน และใช้เฉพาะกับเรื่องที่จำเป็นมากๆ เท่านั้น
 • สอนลูกให้รู้จักใช้จ่ายอย่างพอดี ไม่โลภ ไม่เอารัดเอาเปรียบ และรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนพอจะมี ไม่คิดแต่จะวิ่งตามกระแสและความอยากได้อยากมีแต่เพียงอย่างเดียว และฝึกลูกให้รู้จักการแบ่งปัน การรู้จักให้แก่คนอื่นๆ ด้วย
 • เงินเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่ความสำเร็จได้ก็จริง แต่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต อย่าลืมสอนลูกด้วยว่า บางเรื่องในชีวิต เงินก็ไม่จำเป็น

เงินทอง

[Sassy_Social_Share]
254