หลายคนน่าจะรู้สึกคุ้นเคยกับ โรคฮิสทีเรีย (Hysteria) และมักจะมีความเข้าใจว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะในผู้หญิง (มีความต้องการทางเพศสูง) แต่ทราบกันไหมคะว่า คุณกำลังเข้าใจผิด

ความจริงแล้วฮิสทีเรียไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นในเฉพาะผู้หญิง หรือเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ขาดผู้ชายไม่ได้แต่อย่างใด แล้วโรคนี้คืออะไร และคนที่เป็นโรคนี้จะมีลักษณะอาการอย่างไรบ้าง

โรคฮิสทีเรีย (Hysteria) คืออะไร

ฮิสทีเรียเป็นอาการทางประสาทชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ การควบคุมจิตสำนึกด้านการกระทำที่ลดลง นับว่าเป็นประเภทของโรควิตกกังวลชนิดหนึ่ง หรืออาจเรียกว่าขาดความอบอุ่นก็ได้

โรคฮิสทีเรียสามารถแบ่งลักษณะอาการออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1. โรคประสาทฮิสทีเรีย (Conversion Reaction)

คนกลุ่มนี้จะมีความเครียด ขี้กังวล มีความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเองสูง อาจมีความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เช่น อัมพาต แขนขาชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งคนเป็นโรคประสาทฮิสทีเรียอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังเป็นโรคนี้อยู่ ซึ่งสาเหตุมาจากภาวะทางจิตใจนั่นเอง

2. บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย (Histrionic Personality Disorder)

คนที่มีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียจะมีความเป็นเด็กสูงมาก ชอบเรียกร้องความสนใจ จึงจำเป็นต้องแสดงออกมากเกินให้คนมาสนใจ และผู้ป่วยมักจะรู้สึกขาดความมั่นใจ และไม่สบายใจหากไม่ได้เป็นที่สนใจ

สาเหตุของการเกิดโรคฮิสทีเรีย

1. ปัญหาครอบครัว หรือ ปัญหาจากงาน

2. ความเครียด ความวิตกกังวล

3. ความกดดันจากสภาพแวดล้อม

4. บุคลิกภาพผิดปกติ

5. ปัจจัยทางพันธุกรรม

สรุป

ผู้ที่เป็นโรคฮีสทีเรียมักจะขาดความอบอุ่น เพราะธรรมชาติของมนุษย์ต้องการความรัก ต้องการที่พักพึงทางจิตใจ ฉะนั้น หากขาดสิ่งเหล่านั้น ผู้ป่วยจะแสดงออกทางความต้องการ(ความรัก)มากขึ้นกว่าปกติ และเมื่อมีใครมาทำดีด้วย ก็จะรู้สึกผูกพันอย่างรวดเร็ว ทำตัวเป็นเจ้าของด้วย

ที่มา: www.familynetwork.or.th/content/ฮิสทีเรีย-โรคที่คนเข้าใจผิดๆ

[Sassy_Social_Share]
939