ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกรายปี นิตยสารกุลสตรี

1. กรอกฟอร์มการสมัครสมาชิกด้านล่างให้ครบถ้วน
2. ชำระเงินค่าสมาชิก 1 ปี 12 ฉบับ 840 บาท

เข้าบัญชี :

ชื่อกระแสรายวัน : บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด (Bovornsarn Printing)
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุทธิสาร
หมายเลขบัญชี 021-3-03471-7

และแนบหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับฟอร์ม

3. ระบุฉบับที่ต้องการเริ่มรับ
4. เมื่อทางทีมงานได้รับฟอร์มการสมัครแล้ว จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกทางอีเมลที่ระบุ


นามสกุลไฟล์ .jpg, .png, .gif เท่านั้น และขนาดไม่ควรเกิน 2 MB.
.jpg, .png, .gif only ( up to 2MB )